Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/3/title/1?start=50&sort=dating+...

jm.j-rꜣ ḫtm.t

“treasurer”

Gender:
m
Referred to in:
jm.j-rꜣ ꜥmr.w n jm.j-rꜣ ḫtm.t, jm.j-rꜣ ꜥẖnw.tj n jm.j-rꜣ ḫtm.t, jm.j-rꜣ ꜥẖnw.tj n ḫꜣ n jm.j-rꜣ ḫtm.t, jm.j-rꜣ pr n jm.j-rꜣ ḫtm.t, jm.j-rꜣ s.t n jm.j-rꜣ ḫtm.t, jm.j-sꜣ n jm.j-rꜣ ḫtm.t, jr.j-ꜥ.t n sꜣ-pr n pr n jm.j-rꜣ ḫtm.t, jr.j ḥnk.w.t n jm.j-rꜣ ḫtm.t, jdn.w n jm.j-rꜣ ḫtm.t, ḥr.j n ḫꜣ n jm.j-rꜣ ḫtm.t, ḫtm.w ẖr.j-ꜥ n jm.j-rꜣ ḫtm.t, sš wr n jm.j-rꜣ ḫtm.t, sš n jm.j-rꜣ ḫtm.t, sš n pr n jm.j-rꜣ ḫtm.t, ṯꜣ.w n jm.j-rꜣ ḫtm.t, ṯꜣ.w n šn.j n jm.j-rꜣ ḫtm.t
Specificated in:
jm.j-rꜣ ḫtm.t wr, jm.j-rꜣ ḫtm.t m nbw, jm.j-rꜣ ḫtm.t m tꜣ r ḏr⸗f, jm.j-rꜣ ḫtm.t-nṯr, jm.j-rꜣ ḫtm.t tꜣ-wr
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.: / Hannig no.:
Bibliography:
Grajetzki 2000, 43-78; Helck 1958, 77-82; Quirke 2004b, 48

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 51–100 out of 439

First Prev 50Next 50 Last

mnṯw-ḥtp
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Boston 1980.173
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Abydos (provenance)
PD 262 (a)
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḫtmt
Avignon A 42
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
 
PD 262 (a)
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; sm; ḫrp šnḏt; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 42045
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Karnak (provenance)
PD 262 (a)
mnṯw-ḥtp
m
jmj-rꜣ ḫtmt
PM 803-034-810
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
 
PD 262 (a)
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḫtmt
Lisht granite sarcophagus of Mentuhotep
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Lisht (provenance)
PD 262 (a)
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḫtmt
Lisht quartzite sarcophagus of Mentuhotep
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Lisht (provenance)
PD 262 (a)
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḫtmt
canopic box of Mentuhotep
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Lisht (provenance)
PD 262 (a)
[mnṯ]w-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; sš mꜣꜥt [m jpt-swt]; jmj-rꜣ ḫtmt
Luxor J 36
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Karnak (provenance)
PD 262 (a)
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; sš; ḫrp m ḥwt-nṯr nt jmn m jpt-swt; jmj-rꜣ prwj-ḥḏ; jmj-rꜣ prwj-nbw; jmj-rꜣ ḫtmt
Luxor J 37
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
 
PD 262 (a)
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; jrj-pꜥt r ḏnbw wsḫt; ḥꜣtj-ꜥ; jtj-nṯr mrj; ṯꜣtj; sꜣb; tꜣtj; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; ḫtmw-bjtj; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ kꜣt nbt n(t) nsw; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; ẖrj-ḥb ḥrj-tp mꜣꜥt; jwn n knmwt; ḥrj-sštꜣ n nsw m st⸗f nb; ...; jrj-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ smjjtjw jmntt; ḫrp wrw šmꜥw tꜣ-mḥw; ḥrj-sštꜣ n pr-ꜥnḫ;jmj-rꜣ wsḫt; ḥm-nṯr (n) ḥr-kftj; ḥrj-tp ꜥꜣ n ẖkr-nsw; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; jmj-rꜣ sš n nsw n ḫft-ḥr; ḥrj sštꜣ n mdw-nṯr;...; jmj-rꜣ gsw-prw; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20539
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Abydos (provenance)
PD 262 (a)
nb-jḥw
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Louvre C 167
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Thebes (origin)
PD 289 (a)
nb-jḥw
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20561
ca. Senusret I
Abydos (provenance)
PD 289 (a)
rꜥjj
m
jmj-rꜣ ḫtmt
P. Reisner IV
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Naga ed-Deir (provenance)
 
ḥr-ḥtp
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Mallawi 567
ca. Senusret I
Asyut (provenance)
 
ẖnmw
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Beni Hasan tomb 2
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Beni Hasan (provenance)
 
sbk-m-sꜣ⸗f
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20473
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Abydos (provenance)
 
sbk-ḥtp
m
[...]; [smr]-wꜥtj; jmj-rꜣ ḫtmt
Posener, JEA 54, 67-70
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Hatnub (installation_place)
 
ḥtp
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; [...] ḥwt-nṯr; rꜣ-nḫn; rḫ-nsw mꜣꜥ; jmj-rꜣ ḫtmt
Saqqara Tomb of Hetep
early to mid-12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; ẖrj-tp nsw; ḥm-nṯr (n) šmꜥw-sj tꜣ-mḥw-sj; jmj-rꜣ jswj; ḫrp rḫw-nsw ḥtp (a)
ẖnmw
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Warszawa 142150 + 142157
Senusret I - Amenemhat II
Meir (provenance)
 
ḏfꜣ-ḥꜥpj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ ḫtmt; jmj-rꜣ ḥwt-nṯr; jmj-rꜣ pr; jmj-rꜣ pr m šnwt; jmj-rꜣ mšꜥ
Asyut tomb 6
early to mid-12th Dyn.
Asyut (provenance)
jmj-rꜣ ḫtmt ḏfꜣ-ḥꜥpj (a)
[...]
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Lisht North tomb 384
ca. Amenemhat II
Lisht (provenance)
 
mrjj-kꜣw
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ḫtmt
Mathieu, BIFAO 98, 235 - 246
Amenemhat II nbw-kꜣw-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Wadi Umm Balad (provenance)
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ḫtmt mrjj-kꜣw (w)
rḥw-r-ḏr⸗sn
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; ḥrj-sštꜣ n nsw m stf nb; jmj-rꜣ ḫtmt
MMA 12.182.1
ca. Amenemhat II
 
PD 391 (a)
sꜣ-ḥwt-ḥr
m
jmj-rꜣ ḫtmt
BM EA162
ca. Amenemhat II
 
 
ptḥ-wr
m
ḫtmw-bjtj; jmj-rꜣ ḫtmtjw; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20061
mid-12th Dyn.
Abydos (provenance)
 
bꜣqt
m
ḫrp js; jmj-rꜣ ḫtmt
Beni Hasan tomb 3
Senusret II ḫꜥ-ḫpr-rꜥ s-n-wsrt
Beni Hasan (provenance)
 
jk
m
jmj-rꜣ (j)ꜥꜣw; jmj-rꜣ ḫtmt
Wadi el-Hudi 61
12th Dyn.
Wadi el-Hudi (provenance)
 
ḥtpj
m
jmj-rꜣ ḥwt-nṯr; jmj-rꜣ ḫtmt
BM EA64840
12th Dyn.
Abydos (provenance)
 
jj-ẖr-nfrt
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Genève D 50
Senusret III ḫꜥ-kꜣw-rꜥ s-n-wsrt
MFR (origin)
PD 27 (a)
jj-ẖr-nfrt
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ prwj nbw; jmj-rꜣ prwj-ḥḏ; ḥrj-sštꜣ n mdw-nṯr; wr jdt m pr-nsw; jmj-rꜣ ḫtmt
Berlin ÄM 1204
Senusret III ḫꜥ-kꜣw-rꜥ s-n-wsrt
MFR (production)
PD 27 (a)
nfr
m
jmj-rꜣ ḫtmt
el-Bersha tomb 2 (17L20/1)
Senusret III ḫꜥ-kꜣw-rꜥ s-n-wsrt
el-Bersha (provenance)
 
sbk-m-[ḥꜣt]
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḫtmt
de Morgan, Dahchour I, fig. 64
Senusret III ḫꜥ-kꜣw-rꜥ s-n-wsrt
Dahshur (provenance)
jmj-rꜣ ḫtmt sbk-m-ḥꜣt (a)
ḏḥwtj-ḥtp
m
jmj-rꜣ ḫtmt
el-Bersha tomb 2 (17L20/1)
Senusret III ḫꜥ-kꜣw-rꜥ s-n-wsrt
el-Bersha (provenance)
DAE 235 (a)
jj-ẖr-nfrt
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20038
Senusret III - Amenemhat III
MFR (origin)
PD 27 (a)
jj-ẖr-nfrt
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; jmj-rꜣ ḫtmt
BM EA202
Senusret III - Amenemhat III
MFR (production)
PD 27 (a)
jj-ẖr-nfrt
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20310
Senusret III - Amenemhat III
MFR (production)
PD 27 (a)
jj-ẖr-nfrt
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ n ḫt nbt nt nsw; ḥrj-tp n tꜣ r ḏr⸗f; jmj-rꜣ ḫꜣst nbt; ḥrj-[sštꜣ] n rꜣw-prw; jmj-rꜣ prwj nbw; jmj-rꜣ prwj-ḥḏ; jmj-rꜣ ꜥbw; rꜣ-nsw; ḥm-nṯr n wrt-ḥkꜣw; ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20683
Senusret III - Amenemhat III
Abydos (provenance)
PD 27 (a)
nḫt
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20161
mid- to late 12th Dyn.
NUELE (origin)
PD 340 (r)
ḥtp-sḫmt
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Chassinat, Fouilles de Qattah, 72–3
mid- to late 12th Dyn.
Qatta (provenance)
 
ẖnmw-ḥtp
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20161
mid- to late 12th Dyn.
NUELE (origin)
 
ḏfꜣ-ḥꜥpj
m
jmj-rꜣ ḫtmt; jmj-rꜣ sḥ-nṯr; jmj-rꜣ ꜥbw; jmj-rꜣ ḫtmt (?)
Cairo CG 23042
mid- to late 12th Dyn.
Asyut (provenance)
jmj-rꜣ ḫtmt ḏfꜣ-ḥꜥpj (a)
ḏḥwtj-ḥtp
m
jmj-rꜣ ḫtmt
el-Bersha tomb 3
mid- to late 12th Dyn.
el-Bersha (provenance)
DAE 235 (a)
[...]
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ḫtmt; [...]
Sinai 83
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Serabit el-Khadim (provenance)
PD 27 (w)
jj-ẖr-nfrt
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20140
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
MFR (origin)
PD 27 (a)
jmnjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; smr-wꜥtj; ḥrj-sštꜣ (n) ḥwt-nṯr šmꜥw; smꜣjj ḥr ḥrj-jb ꜥḥ; jmj-rꜣ ḫtmt
Adam, ASAE 56, 214–5
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Ezbet Rushdi (provenance)
jmj-rꜣ ḫtmt jmnjj (a)
jmnjj
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Montet, Tanis I, pl. XLVII
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Tanis (provenance)
jmj-rꜣ ḫtmt jmnjj (a)
jmnjj
m
[jrj-pꜥt]; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; rꜣ-nḫn mꜣꜥ; [...]; ḫntj tꜣwj⸗fj; jmj-rꜣ ḫtmt
Arte Primitivo, 28.06.2004, no. 147
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
 
PD 128 (w); jmj-rꜣ ḫtmt jmnjj (a)
jqr
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Louvre C 308
late 12th Dyn.
 
 
jtjtj
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Liverpool WM M.13634
late 12th Dyn.
MFR (origin)
 
jtw (?)
m
jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 23027
late 12th Dyn.
Abydos (provenance)
 

First Prev 50Next 50 Last