Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/3/title/10?start=150&sort=title...

rꜣ-Nḫn

“mouth of Hierakonpolis”

Note:
Cf. jr.j-nḫn
Gender:
m
Specificated in:
rꜣ-Nḫn mꜣꜥ, rꜣ-Nḫn n pr
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.: / Hannig no.:
Bibliography:
Fischer 1996b, 44; Franke 1984b, 119; Franke 1984c; Quirke 2004b, 89-90

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 151–180 out of 180

First Prev 50

nfr-ḥtp
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Sotheby’s New York, 12.12.2014, no. 1
SIP
Thebes (production)
 
ꜥnḫw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Sydney NM62.659
13th Dyn., Ankhu
Abydos (provenance)
PD 173+178 (w)
jwjj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Tallinn 38
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Thebes (origin)
 
snb-[r]-ꜣw
m
rꜣ-nḫn
TD 8970-2
 
Tell el-Dabʿa (provenance)
 
ḫwjj-nbt
m
ẖrj-ḥb smsw jmj-rnpt; ḫrp šnḏt nb(t); sš (n) mḏꜣt-nṯr; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; rḫ-nsw mꜣꜥ
tomb of Ihy
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
 
jw-snb
m
sꜣb; rꜣ-[nḫn]
Torino S. 12402
SIP
Gebelein (provenance)
 
snbw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Torino S. 18124
ca. Neferhotep I - Sobekhotep IV
Thebes (origin)
DAE 202 (a)
wnmj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Torino S. 18130
13th - 17th Dyn.
Elephantine (origin)
PD 208 (w)
jḥjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ jpt-nsw jṯ-tꜣwj sḥtp-jb-rꜥ; ḥrj-sštꜣ n pr-nsw; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; ḥrj-sštꜣ n ẖkrw nsw; ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; ḫrp rḫw-nsw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ ḫnrw nsw mj qd⸗f; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ḥrj-sštꜣ n pr-dwꜣt; ḫrp n nstj; ḫrp jꜣkmt; jmj-rꜣ jswj n ẖkr-nsw; jmj-js; jrj-nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jwn šmꜥw n pr-nsw; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ḏd-swt-sꜣ-rꜥ ttj; sm; ḫrp šnḏt nbt
TPC, pl. 83
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)
jw⸗f-snb
m
rꜣ-nḫn
Trieste 12003
13th - 17th Dyn.
Thebes (origin)
 
jn-jtj⸗f-jqr/njnn
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; ḥrj-tp n sꜥḥw nbw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt spꜣt 20; jmj-js; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj
TT 60
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Sheikh Abd el-Qurna (provenance)
PD 146 (a)
dꜣg
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sm; ḫrp šnḏt nbt; ḫtmw-bjtj; smr wꜥtj; jtj-nṯr mrj; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ sqbbwj; jmj-rꜣ ddt pt qmꜣt tꜣ; ꜥḏ mr ḥꜥw; ḫrp bṯt; rꜣ nḫn; ḥrj wḏb rḫjt; ḫntj ḫnḏ; ḫrp m nṯrw; wꜥb 200; jrj ꜥntjw n [...]; smk jꜣt; ḥm-nṯr; tꜣtj; sꜣb; ṯꜣtj
TT 103
Mentuhotep II nb-ḥpt-rꜥ mnṯw-ḥtp
Sheikh Abd el-Qurna (provenance)
jmj-rꜣ rwjjt; ṯꜣtj dꜣg (a)
snbw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Tübingen 462
Neferhotep I - Sobekhotep IV
Thebes (origin)
DAE 202 (a)
jwqj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
UC 11375
13th Dyn.
SUE (origin)
 
ḥr-ḥtp (?)
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
UC 11389
 
Thebes (origin)
 
smḫ
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
UC 11461
late 13th Dyn. from Sobekhotep IV onward
SUE (origin)
 
jw⸗f-r[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
UC 14221
 
Dra Abu el-Naga (provenance)
 
nḥj(j)
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
UC 14418
SIP
 
DAE 107 (w)
nḥj(j)
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
UC 14418
SIP
 
 
jb⸗j-jꜥ
m
rꜣ-nḫn
UC 14455
Late Middle Kingdom - Second Intermediate Period
SUE (production)
PD 61 (w)
rꜥ-ms
m
[...];rꜣ-nḫn
UC 14455
Late Middle Kingdom - Second Intermediate Period
SUE (production)
 
nb-swmnw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
UC 14457
SIP
Thebes (origin)
PD 306 (w)
sbk-ḥtp
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Ukma 131/13
ca. Neferhotep I
SUE (origin)
 
ḥmn-ḫw⸗f
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Vernus, RdE 26, 100–14
13th - 17th Dyn.
Gebelein (origin)
 
sbk-m-ḥb
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Vernus, RdE 26, 100–14
13th - 17th Dyn.
Gebelein (origin)
 
sꜣ-ḥwt-ḥr
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Walters 22.61
 
Edfu (origin)
 
sꜣ-jmn
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Washington A 279281
13th Dyn., Ankhu
Thebes (origin)
PD 515 (a)
ḫmmj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Wien ÄS 103
13th Dyn., ca. Senbi
MFR (production)
DAE 151 (w)
ḫnsw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Wien ÄS 180
SIP
Thebes (origin)
PD 463 (a)
nṯr-jsj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Winlock, AJSL 57, 156-157 fig. 14 (bottom)
13th - 17th Dyn.
Wadi el-Shatt el-Rigal (provenance)
DAE 119 (a)

First Prev 50