Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/title/442

jm.j-rꜣ ḥw.t-wr.t 6

“overseer of the six pre-eminent courts”

Gender:
m
Specificated in:
jm.j-rꜣ ḥw.t-wr.t 6 m jṯ-tꜣ.wj
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.: / Hannig no.:
Bibliography:
Fischer 1997, 46, 6 (143a)

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 1–24 out of 24

FirstPrev 50

[...]
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ njwt; [...]; sꜣb; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt wrt 6
el-Bersha tomb 1 (17L30/1)
Senusret I - Amenemhat II
el-Bersha (provenance)
 
jj-mrw
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj ḏsrw ḥr stp-sꜣ; ḥrj-sštꜣ m pr-ꜥnḫ; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; sꜣb; tꜣtj
Heidelberg 274
Sobekhotep IV ḫꜥ-nfr-rꜥ sbk-ḥtp
Karnak (provenance)
PD 26 (a)
jj-mrw
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḥrj-tp n tꜣ r-ḏr⸗f; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Habachi, BIFAO 81s, pl. VIII–IX
Sobekhotep IV ḫꜥ-nfr-rꜥ sbk-ḥtp
Karnak (provenance)
PD 26 (a)
jj-mrw
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Torino S. 1220
13th Dyn., heirs of Ankhu
 
PD 24 (a)
jj-mrw
m
ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; [...]
Habachi, BIFAO 81s, pl. VI
Sobekhotep IV ḫꜥ-nfr-rꜥ sbk-ḥtp
Karnak (provenance)
PD 26 (a)
jj-mrw
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt wrt 6
Martin 49
Sobekhotep IV ḫꜥ-nfr-rꜥ sbk-ḥtp
Abydos (provenance)
PD 26 (a)
jpj
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ḫtmt; rḫ-nsw; jmj-rꜣ pr; sḏm sḏmt wꜥ; jmj-rꜣ ḥwt [wrt 6]
Allen, Theban Necropolis, 19 n. 66
late 11th Dyn. - Senusret I
 
DAE 29 (a)
jmn-m-ḥꜣt
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Berlin P. 10470
Late Middle Kingdom - Second Intermediate Period
Elephantine (provenance)
PD 80 (a)
jn-jtj⸗f
m
ḫtmw-[...]; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Wadi el-Hudi 7
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Wadi el-Hudi (provenance)
PD 146 (a)
jn-jtj⸗f-jqr
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Sayed, RdE 29, pl. 16
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Wadi Gawasis (provenance)
PD 146 (a)
jn-jtj⸗f-jqr
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; tꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Wadi el-Hudi 8
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Wadi el-Hudi (provenance)
PD 146 (a)
jn-jtj⸗f-jqr/njnn
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; ḥrj-tp n sꜥḥw nbw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt spꜣt 20; jmj-js; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj
TT 60
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Sheikh Abd el-Qurna (provenance)
PD 146 (a)
jn-jtj⸗f-jqr/gm
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
RILN 73
Amenemhat I sḥtp-jb-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Gebel el-Girgawi (provenance)
PD 146 (a)
ꜥnḫw
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
P. Boulaq 18, larger manuscript
13th Dyn., Ankhu
Thebes (provenance)
PD 173+178 (a)
ꜥnḫw
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
P. Brooklyn 35.1446, insertion C
13th Dyn., Ankhu
Thebes (provenance)
PD 173+178 (a)
ꜥnḫw
m
[jmj-rꜣ] njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
P. Brooklyn 35.1446, insertion B
13th Dyn., Ankhu
Thebes (provenance)
 
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr wꜥtj; [rḫ-nsw] mꜣꜥ; [jmj-rꜣ] ꜥẖnwtj; ꜥḏ-mr dp; rꜣ p nb; [...]; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; jmj-rꜣ st nbt nt [nsw]; [...] prwj wr; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; jmj-rꜣ šnwtj
RILN 74
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Gebel el-Girgawi (provenance)
PD 262 (a)
nfr-kꜣ-rꜥ/jj-mrw
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Louvre A 125
Sobekhotep IV ḫꜥ-nfr-rꜥ sbk-ḥtp
Karnak (provenance)
PD 26 (a)
ḥnw
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ntt jwtt; jmj-rꜣ ḥwt-nṯr; jmj-rꜣ šnwt prwj-ḥḏ; jmj-rꜣ ꜥbw wḥmw; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; jmj-rꜣ ḫrw ꜥꜣ ḏww; jmj-rꜣ ꜥꜣ šmꜥ; ḥrj-sḫrw spꜣwt 4 šmꜥw; jmj-rꜣ ḫtmt m nbw; jmj-rꜣ pr
Hammamat M 114
Mentuhotep III sꜥnḫ-kꜣ-rꜥ
Wadi Hammamat (provenance)
jmj-rꜣ pr ḥnnw (a)
ḫnms
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
BM EA75196
Amenemhat Sonbef sḫm-kꜣ-rꜥ jmn-m-ḥꜣt snb⸗f
MFR (origin)
PD 461 (a)
sꜣ-ꜣst
m
jrj-pꜥt; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; sm; ḫrp šnḏt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; sš (n) mḏꜣt nṯr; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ḫtmt
Dahshur tomb LV (Saaset)
 
Dahshur (provenance)
PD 511 (a)
sbk-nḫt
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Cairo JE 52453
Nebirirau swꜣḏ-n-rꜥ nb-jrj-r-ꜣw
Karnak (provenance)
 
snb-ḥnꜥ⸗f
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
BM EA10553
Djehuty sḫm-rꜥ smn-tꜣwj
Dra Abu el-Naga (provenance)
PD 660 (w); PD 661 (w)
dꜣg
m
jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Caminos, Osing, Shatt el-Rigal, no. 27 AA
Mentuhotep II nb-ḥpt-rꜥ mnṯw-ḥtp
Wadi el-Shatt el-Rigal (provenance)
jmj-rꜣ rwjjt; ṯꜣtj dꜣg (a)

FirstPrev 50