Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/title/354

ḫrp ns.tj

Gender:
m
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.: / Hannig no.:

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 1–42 out of 42

FirstPrev 50

[...]
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ njwt; [...]; sꜣb; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt wrt 6
el-Bersha tomb 1 (17L30/1)
Senusret I - Amenemhat II
el-Bersha (provenance)
 
[...]
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-nṯr
el-Bersha tomb 3
mid- to late 12th Dyn.
el-Bersha (provenance)
 
[...]
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt
Hatnub graffito 15
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
Nehri I (a)
jmn-m-ḥꜣt/jmn
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
Cairo CG 28091
Senusret I - Amenemhat II
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ jmn-m-ḥꜣt (a)
jmn-m-ḥꜣt/jmnjj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; wr djw
Cairo CG 28092
Senusret I - Amenemhat II
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ jmn-m-ḥꜣt (a)
jmn-m-ḥꜣt/jmnjj-m-ḥꜣt/jmnjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmꜣ-ꜥ; jmj js; jmj-rꜣ ꜥbw wḥmw šwt nšmwt; jmj-rꜣ wpwt (n) ḥtpwt-nṯr; jmj-rꜣ mšꜥ wr n mꜣ-ḥḏ; jmj-rꜣ rꜣw-prw; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr n ẖnmw; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr n ẖnmw nb ḥr-wr; jmj-rꜣ ḫt nbt ddt pt qmꜣt tꜣ; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jrj jꜥḥ; wr jdt; jrj nḫn; mtj-n-sꜣ m ḥwt-nṯr; rḫ nsw mꜣꜥ; rḫ-nsw mꜣꜥ m šmꜥw; ḥm-nṯr (n) jnpw ḫntj pr šmswt; ḥm-nṯr (n) ḥr sqrtj; ḥm-nṯr n šw tfnwt; ḥrj-sštꜣ n mdw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n mꜣ-ḥḏ; ḥrj-tp nḫb; ḥqꜣ bꜣt; ḫw-ꜥ; ḫrp-nstj; ḫrp ḫꜣṯs km; ḫrp ḥwt nt; ḫrp šnḏt nbt; ḫtmw n ḏꜣtt psḏt ꜥꜣt jmjt ḥr-wr; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; sm; smꜣjj m ḥwt nt; sš (n) wḏḥw; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
Beni Hasan tomb 2
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Beni Hasan (provenance)
 
jḥꜣ
m
[ḥꜣtj]-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ šmꜥw; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt
Hatnub graffito 9
 
Hatnub (provenance)
 
jḥjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ jpt-nsw jṯ-tꜣwj sḥtp-jb-rꜥ; ḥrj-sštꜣ n pr-nsw; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; ḥrj-sštꜣ n ẖkrw nsw; ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; ḫrp rḫw-nsw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ ḫnrw nsw mj qd⸗f; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ḥrj-sštꜣ n pr-dwꜣt; ḫrp n nstj; ḫrp jꜣkmt; jmj-rꜣ jswj n ẖkr-nsw; jmj-js; jrj-nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jwn šmꜥw n pr-nsw; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ḏd-swt-sꜣ-rꜥ ttj; sm; ḫrp šnḏt nbt
TPC, pl. 83
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)
ꜥḥꜣ-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj
Philadelphia E16218
11th Dyn. - Senusret I
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj ꜥḥꜣ-nḫt (a)
ꜥḥꜣ-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj
Hildesheim 1891
late 11th Dyn. - Senusret I
el-Bersha (origin)
 
ꜥḥꜣ-[nḫt]
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; [...]; [ḥrj]-tp ꜥꜣ n wnt
Hatnub graffito 11-11a
 
Hatnub (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj ꜥḥꜣ-nḫt (a)
ꜥḥꜣ-nḫt
m
ḥꜣtj-(ꜥ); ḫrp nstj; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt
Hatnub graffito 12-12a
 
Hatnub (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj ꜥḥꜣ-nḫt (a)
ꜥḥꜣ-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj
Hatnub graffito 31
 
Hatnub (provenance)
 
ꜥḥꜣ-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj
Hatnub graffito 31
 
Hatnub (provenance)
 
ꜥḥꜣ-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr (n) ḏḥwtj; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt
el-Bersha tomb 10 (17K74/1)
FIP - 11th Dyn.
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj ꜥḥꜣ-nḫt (w)
ꜥḥꜣ-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; ḫtmw bjtj; smr wꜥtj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; wr mḏw šmꜥw; wr djw; jmj-rꜣ pr; ḥm-nṯr [?]; ḫrp šnḏt; ḥrj-tp (n) ḥwt-nbw; wꜥb ꜥꜣ n ḏḥwtj
el-Bersha tomb 5 (17K85/1)
FIP - 11th Dyn.
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj ꜥḥꜣ-nḫt (w)
ꜥḥꜣ-nḫt/nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr (n) ḏḥwtj nb ḫmnw; [ḥrj-tp ꜥꜣ n] wnt
el-Bersha tomb 8 (17K74/3)
FIP - 11th Dyn.
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj ꜥḥꜣ-nḫt (w)
wp-wꜣwt-ḥtp
m
ḥꜣtj-ꜥ (n) wnt; ḫrp nstj
OIM E18647
 
el-Bersha (origin)
 
pꜣ-ḥꜥpj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp-nstj
Wegner, Mortuary Temple, fig. 151 (11)
 
Abydos (origin)
 
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; wr djw; wꜥb ꜥꜣ n ḏḥwtj
el-Bersha tomb 7
early 12th Dyn.
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr nḥrj (w)
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt
Hatnub graffito 14
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
Nehri I (a)
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb; jmj-rꜣ šmꜥw; ḥꜣtj ḥꜣtjw-ꜥ m pr-nsw
Hatnub graffito 16
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
Nehri I (a)
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt
Hatnub graffito 19
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
Nehri I (a)
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; rḫ-nsw; ḥꜣtj šmꜥw
Hatnub graffito 20-21
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
Nehri I (a)
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; rḫ-nsw; ḥꜣtj šmꜥw
Hatnub graffito 22
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
Nehri I (a)
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; rḫ-nsw; ḥꜣtj šmꜥw
Hatnub graffito 25
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
Nehri I (a)
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; [...]; ḥꜣtj šmꜥw
Hatnub graffito 28
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
Nehri I (a)
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj
Hatnub graffito 31
 
Hatnub (provenance)
 
ḏḥwtj-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; wr djw
Cairo CG 28099
mid- to late 12th Dyn.
el-Bersha (provenance)
 
ḏḥwtj-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp-nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
MMA 26.7.321
12th Dyn.
el-Bersha (origin)
 
ḏḥwtj-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; wr djw; wꜥb ꜥꜣ n ḏḥwtj
Cairo CG 28123
Senusret I - Amenemhat II
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; wr djw; wꜥb ꜥꜣ n ḏḥwtj ḏḥwtj-nḫt (a)
ḏḥwtj-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
Hatnub graffito 31
 
Hatnub (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp-nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr ḏḥwtj-nḫt (w); ḫtmw-bjtj ḏḥwtj-nḫt (w)
ḏḥwtj-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
Hatnub graffito 42
 
Hatnub (provenance)
 
ḏḥwtj-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ [šmꜥw]; [...]
restoration inscription in el-Sheikh Said tomb 3
late 11th Dyn. - Senusret I
el-Sheikh Said (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt ḏḥwtj-nḫt (a)
ḏḥwtj-[nḫt]
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ pr-nsw; jmj-rꜣ šmꜥw; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt
restoration inscription in el-Sheikh Said tomb 4
late 11th Dyn. - Senusret I
el-Sheikh Said (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt ḏḥwtj-nḫt (a)
ḏḥwtj-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ pr-nsw; [jmj-rꜣ] šmꜥw; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt
restoration inscription in el-Sheikh Said tomb 6
late 11th Dyn. - Senusret I
el-Sheikh Said (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt ḏḥwtj-nḫt (a)
ḏḥwtj-nḫt
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp-nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
Louvre E 25424
Senusret I - Amenemhat II
 
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp-nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr ḏḥwtj-nḫt (w)
ḏḥwtj-nḫt
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr wꜥtj; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr n ḏḥwtj nb ḫmnw; wr djw; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; ꜥḏ mr
el-Bersha tomb 1 (17L30/1)
Senusret I - Amenemhat II
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp-nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr ḏḥwtj-nḫt (w)
ḏḥwtj-nḫt/ḏḥwtj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj
Boston 20.1822-7
11th Dyn. - Senusret I
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj ḏḥwtj-nḫt (a)
ḏḥwtj-ḥtp
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp-nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; sꜣb; ꜥḏ-mr dp; rꜣ-[?]; wr djw; rḫ-nsw; ḥrj-tp ꜥꜣ n [...]; wꜥb ꜥꜣ n ḏḥwtj; sm
OIM A18622
 
Tel Megiddo (provenance)
PD 781 (a)
ḏḥwtj-ḥtp
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp-nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; wr djw
MMA 10.130.319
Senusret III ḫꜥ-kꜣw-rꜥ s-n-wsrt
 
PD 781 (w)
ḏḥwtj-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; rḫ-nsw; wr djw; wr djw m pr ḏḥwtj; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ḫrp ḥtpw-nṯr; ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; sm; ḫrp šnḏt nbt; jrj nḫn; jrj p nb; sꜣb; ꜥḏ mr; ḫw-ꜥ; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; ꜥḏ-mr dp; ḥrj sštꜣ n mꜣꜣ(t) wꜥ; ḥrj sštꜣ n nṯr m swt ḏsrwt; ḥrj-sštꜣ n ḫꜣst nbt; ḥrj-tp (n) šmꜥw; sḫm nṯrw; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; ḥrj sštꜣ n mdw-nṯr; ḥrj-tp jꜣwt ḫntt; ḥrj-tp spꜣwt šmꜥw; ḥrj sštꜣ n rꜣw-prw; ḥm-nṯr n mꜣꜥt; ḥm-nṯr n ḫntj-ḥsrt; ḥrj sštꜣ n ḫwt-nṯr ḏḥwtj
el-Bersha tomb 2 (17L20/1)
Senusret III ḫꜥ-kꜣw-rꜥ s-n-wsrt
el-Bersha (provenance)
PD 781 (a)

FirstPrev 50