Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/title/213?start=50

jm.j-rꜣ njw.t

“overseer of the city”

Gender:
m
Is a variant of:
jm.j-rꜣ njw.t mj qd⸗s
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.: / Hannig no.:
Bibliography:
Fischer 1997, 45

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 51–85 out of 85

First Prev 50

nb-jtj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw bjtj; smr wꜥtj; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb
Dahshur tomb 18
Senusret III - Amenemhat III
Dahshur (provenance)
 
nfr-kꜣ-rꜥ/jj-mrw
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Louvre A 125
Sobekhotep IV ḫꜥ-nfr-rꜥ sbk-ḥtp
Karnak (provenance)
PD 26 (a)
nfr-kꜣ-rꜥ/jj-mrw
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; smr ꜥꜣ n mrwt; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Aswan 1349
Sobekhotep IV ḫꜥ-nfr-rꜥ sbk-ḥtp
Elephantine (provenance)
PD 26 (a)
nḥrj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḥqꜣ njwwt mꜣwt; jmj-rꜣ njwt
Beni Hasan tomb 3
Senusret II ḫꜥ-ḫpr-rꜥ s-n-wsrt
Beni Hasan (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ nḥrj (a)
nḥrj
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb; jmj-rꜣ šmꜥw; ḥꜣtj ḥꜣtjw-ꜥ m pr-nsw
Hatnub graffito 16
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
Nehri I (a)
rs-snb
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Cairo CG 20690
13th Dyn., heirs of Ankhu
Thebes (origin)
PD 398 (a)
ḥnnw
m
jmj-rꜣ njwt
Cairo CG 20086
13th Dyn.
SUE (origin)
 
ḥrj
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Cairo JE 44965
12th Dyn.
Lisht (provenance)
 
ḫnms
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
de Morgan, Cat. I, 26 (186 (right))
Amenemhat Sonbef sḫm-kꜣ-rꜥ jmn-m-ḥꜣt snb⸗f
Aswan-Philae road (provenance)
PD 461 (a)
ḫnms
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
BM EA75196
Amenemhat Sonbef sḫm-kꜣ-rꜥ jmn-m-ḥꜣt snb⸗f
MFR (origin)
PD 461 (a)
ẖnmw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; jrj-pꜥt r ḏnbw wsḫt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; rḫ-nsw; rḫ-nsw mꜣꜥ; jmj-rꜣ wḥꜥw šꜣw sšw; jmj-rꜣ smjt jꜣbtt; jmj-rꜣ njwt; ḥm-nṯr (n) ḥr; ḥm-nṯr (n) jnpw; ḥrj-sštꜣ m pr-mḏꜣt; ḥrj-sštꜣ n mdw-nṯr; ḥrj-tp jꜣwtt (n) ḥwt-nṯr (n) pꜣḫt; ḥrj-tp m jnt nṯrt smꜣt m pr pꜣḫt; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-tp (n) ḥqꜣ ḥqꜣw; ḫrp šnḏt nbt; ẖrj-ḥb; smꜣ (n) pꜣḫt; smꜣ (n) ḥr; sm; sḏtj n bjtj; sḏtj-nsw n šdt⸗f; ḥrj-tp n špsw nsw nbw; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
Beni Hasan tomb 3
Senusret II ḫꜥ-ḫpr-rꜥ s-n-wsrt
Beni Hasan (provenance)
Khnumhotep II (a)
ẖnmw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sm; ḫrp šnḏt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; sš (n) mḏꜣt nṯr; ḥrj-sštꜣ n h[...]t; ḥrj sštꜣ n sḏmt wꜥ; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jrj p nb; jmj-js; jrj-nḫn; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb; jmj-rꜣ pr-wr; jmj-rꜣ mšꜥ n sqdw
Dahshur tomb 2
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Dahshur (provenance)
DAE 161 (a)
ẖtjj
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
UC 32167
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Lahun (provenance)
 
s-n-wsrt
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; sꜣb; ṯꜣtj
Louvre C 4
Amenemhat II nbw-kꜣw-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Abydos (provenance)
PD 490 (a)
s-n-wsrt
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Beni Hasan tomb 2
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Beni Hasan (provenance)
PD 490 (a)
s-n-wsrt-ꜥnḫ
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; tꜣjtj
Louvre AO 15720 + AO 17223
early 13th Dyn.
Ugarit (provenance)
PD 501+502+503 (a)
s-n-wsrt-ꜥnḫ
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Firenze 2579
early 13th Dyn.
 
PD 501+502+503 (a)
sꜣ-ꜣst
m
jrj-pꜥt; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; sm; ḫrp šnḏt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; sš (n) mḏꜣt nṯr; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ḫtmt
Dahshur tomb LV (Saaset)
 
Dahshur (provenance)
PD 511 (a)
sꜣ-mnṯw
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Cairo CG 20102
early 13th Dyn.
Thebes (origin)
PD 526 (a)
sꜣ-mnṯw
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Leiden F 2015/9.515
early 13th Dyn.
 
PD 526 (a)
sꜣ-mnṯw/rs-snb
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Mariemont B.422
late 12th - 13th Dyn.
Abydos (provenance)
PD 526 (a)
sbk-ꜥꜣ/bbj
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Fribourg ÄS 1983.1633
13th Dyn.
 
DAE 184 (c) (a)
sbk-ꜥꜣ/bbj
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Cairo JE 63905
 
Lisht (provenance)
DAE 184 (c) (a)
[sbk]-m-ḥꜣt
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ njwt; jrj p nb; [ḥm-nṯr n] mꜣꜥt; ḥm-nṯr n rꜥ; ẖrj-ḥb ḥrj-tp
Dahshur mastaba 17
Senusret III ḫꜥ-kꜣw-rꜥ s-n-wsrt
Dahshur (provenance)
jmj-rꜣ ḫtmt sbk-m-ḥꜣt (a)
sbk-nḫt
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
Cairo JE 52453
Nebirirau swꜣḏ-n-rꜥ nb-jrj-r-ꜣw
Karnak (provenance)
 
snb-ḥnꜥ⸗f
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6
BM EA10553
Djehuty sḫm-rꜥ smn-tꜣwj
Dra Abu el-Naga (provenance)
PD 660 (w); PD 661 (w)
kꜣ⸗j-gm⸗n⸗j
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Instructions of Kagemni, P. Prisse
 
 
 
kꜣjj
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb; rḫ-nsw
Hatnub graffito 16
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb; rḫ-nsw kꜣjj (a)
kꜣjj
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb
Hatnub graffito 24
late 11th Dyn. - Amenemhat I
Hatnub (provenance)
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb; rḫ-nsw kꜣjj (a)
dꜣgj
m
ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj; sꜣb; tꜣtj
Deir el-Bahri 1464 (Dagi)
Mentuhotep II nb-ḥpt-rꜥ mnṯw-ḥtp
Deir el-Bahri (provenance)
jmj-rꜣ rwjjt; ṯꜣtj dꜣg (a)
ddw-mnṯw/snb.t(j)⸗fj
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Cairo CG 20570
not earlier than Amenemhat IV
Abydos (provenance)
PD 745 (a)
ddw-mnṯw/snb.t(j)⸗fj
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Cairo CG 427
not earlier than Amenemhat IV
Abydos (provenance)
PD 745 (a)
ḏd-ptḥ/dd-tw-snb
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
TD 9525V
 
Tell el-Dabʿa (provenance)
DAE 237 (a)
ḏd-ptḥ/dd-tw-snb
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Berlin ÄM 32674
12th - 13th Dyn.
 
DAE 237 (a)
ḏdw-ptḥ
m
jmj-rꜣ njwt; ṯꜣtj
Martin 1775
 
Uronarti (provenance)
DAE 237 (a)

First Prev 50