Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/title/1297

smr-wꜥ.tj n mr.w.t

Gender:
m
Specificates:
smr-wꜥ.tj
References:
Hannig no.:

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 1–12 out of 12

FirstPrev 50

[...]
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj n mrwt; ḥꜣtj-ꜥ n [...]
Cairo TN 22.5.26.13
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Gebelein (provenance)
 
jj-ẖr-nfrt
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; jmj-rꜣ ḫtmt
BM EA202
Senusret III - Amenemhat III
MFR (production)
PD 27 (a)
jnp(w)
m
jrj-pꜥt; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj n mrwt; jmj-rꜣ rwjjt
Cairo CG 456
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Lahun (provenance)
PD 155 (a)
ꜥnḫw-mkt
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj n mrwt; jmj-rꜣ pr-wr
Cairo JE 91243
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Abydos (provenance)
DAE 93 (a)
ḥr[...]
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj n mrwt; ḥm-nṯr n sbk nb swmnw
Lahun II, pl. LXX.6
 
Lahun (provenance)
 
ḫntj-ẖtjj-m-sꜣ⸗f/snb
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj n mrwt; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 408
13th dyn.
Abusir (provenance)
PD 472 (a)
ḫntj-ẖtjj/ḫntj-ẖtjj-wr
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sm; ḫrp šnḏt nbt; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; wr šnpw; wr djw m pr-ḏḥwtj;wr ḏrt m pr nsw; smꜣ ḥr; smꜣ mnw; wr mꜣw; jtj-nṯr; wtj (n) jnpw m sḥ-nṯr sḫmt m ḫnt jpt⸗f; ḥrj sštꜣ (n) mdw-nṯr; ḫw-ꜥ; jmj-rꜣ pr-wr
Barracco 11
mid-12th Dyn. - 13th Dyn.
 
PD 468 (a)
ẖnmw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sm; ḫrp šnḏt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; sš (n) mḏꜣt nṯr; ḥrj-sštꜣ n h[...]t; ḥrj sštꜣ n sḏmt wꜥ; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jrj p nb; jmj-js; jrj-nḫn; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb; jmj-rꜣ pr-wr; jmj-rꜣ mšꜥ n sqdw
Dahshur tomb 2
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Dahshur (provenance)
DAE 161 (a)
sḥtp-jb-rꜥ
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; ḥrj-sštꜣ m rꜣw-prw; jmj-rꜣ kꜣt nbt (nt) nsw; jmj-rꜣ ꜥbw wḥmw šwt nšmwt; jmj-rꜣ gs-pr; jdnw n jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20538
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Abydos (provenance)
PD 692 (w)
gbw
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj n mrwt; jmj-rꜣ pr-wr
Ny Carlsberg ÆIN 27
13th Dyn.
Karnak (provenance)
 
ḏfꜣ-ḥꜥpj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; rḫ-nsw mꜣꜥ; ḫrp rḫw-nsw; jrj nḫn; ḥm-nṯr n mꜣꜥt; ḥrj-tp ꜥꜣ [...]; jmj-rꜣ šmꜥw; ḥrj sštꜣ n jst-jrt m st⸗f; sm; ḫrp šnḏt nbt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; smꜣ ḥr; sš (n) mdw-nṯr; jmj-rꜣ wpwt (n) ḥtpw(t)-nṯr; ḥm-nṯr n jnpw nb [?]; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr (n) wp-wꜣwt nb sꜣwt; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr (n) wp-wꜣwt; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ sḥ-nṯr šmꜥw; ḥm-nṯr n wr-sḫmw nb wrrt; ḥm-nṯr (n) ḥr-jnpw; jmj-rꜣ ḥmw (n) bꜣw-nḫn; ḥm-nṯr (n) ꜣst sšꜣt; ḥrj-tp ꜥꜣ m pr wr; jwn n šmꜥw; jmj-rꜣ šmꜥw mj qd⸗f; jmj-rꜣ kꜣt; rꜣ p nb; ḥrj-sštꜣ n mdw-nṯr; ḥrj-sštꜣ m ḥwt-nṯr; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; ḥrj-tp ꜥꜣ n nḏft ḫntt mj qd⸗s
Asyut tomb 1 (P10.1)
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Asyut (provenance)
PD 777 (a)
ḏḥwtj-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; rḫ-nsw; wr djw; wr djw m pr ḏḥwtj; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ḫrp ḥtpw-nṯr; ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; sm; ḫrp šnḏt nbt; jrj nḫn; jrj p nb; sꜣb; ꜥḏ mr; ḫw-ꜥ; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; ꜥḏ-mr dp; ḥrj sštꜣ n mꜣꜣ(t) wꜥ; ḥrj sštꜣ n nṯr m swt ḏsrwt; ḥrj-sštꜣ n ḫꜣst nbt; ḥrj-tp (n) šmꜥw; sḫm nṯrw; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt; ḥrj sštꜣ n mdw-nṯr; ḥrj-tp jꜣwt ḫntt; ḥrj-tp spꜣwt šmꜥw; ḥrj sštꜣ n rꜣw-prw; ḥm-nṯr n mꜣꜥt; ḥm-nṯr n ḫntj-ḥsrt; ḥrj sštꜣ n ḫwt-nṯr ḏḥwtj
el-Bersha tomb 2 (17L20/1)
Senusret III ḫꜥ-kꜣw-rꜥ s-n-wsrt
el-Bersha (provenance)
PD 781 (a)

FirstPrev 50