Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/title/102

jm.j-rꜣ šnw.tj

“overseer of the double granary”

Gender:
m
Specificated in:
jm.j-rꜣ šnw.tj m jp jt-mḥw
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.:
Bibliography:
Quirke 2004b, 63

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 1–18 out of 18

FirstPrev 50

[...]-nšmt
m
jrj-pꜥt; [...]; ḫrp šnḏt nbt; ḥrj-sštꜣ n pr-nsw; jmj-ḫnt m ḏbꜣ nb; [...]; jmj-rꜣ šnwtj; [jmj-rꜣ pr wr] m tꜣ r ḏr⸗f
MMA 35.3.112
early 12th Dyn.
Asasif (provenance)
 
jbnn
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ ꜥẖnwtj; ḫrp ꜥḥ; mḥ-jb nsw; jmj-rꜣ wḥꜥw
Heracleopolis 87-85
FIP - 11th Dyn.
Herakleopolis (provenance)
 
jn-jtj⸗f
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ ꜥbw wḥmw šwt nšmwt; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ sšwj; sꜣb; ꜥḏ mr smwt nbt; jmj-rꜣ pr
Louvre C 167
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Thebes (origin)
PD 133 (a)
jtj⸗j-jb⸗j
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr n wp-wꜣwt nb sꜣwt; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr n jnpw nb rꜣ-qrrt; jmj-rꜣ mšꜥ n nḏft mj qd⸗s; jmj-rꜣ jsqtt n jnpw nb tꜣ ḏsr nb qrrt; jmj-rꜣ [...]t šnḏt špst nt wp-wꜣt nb sꜣwt; jmj-rꜣ mšꜥ n [...]; jmj-rꜣ prwj [...]; jmj-rꜣ šnj-tꜣ nb n spꜣt; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ sqbbwj; jmj-rꜣ prwj-ḥḏ; jmj-rꜣ pꜣwt; jmj-rꜣ ḫnn
Asyut tomb N13.1
FIP - 11th Dyn.
Asyut (provenance)
 
ꜥšꜣ
m
jmj-rꜣ šnwtj
Berlin ÄM 32450
mid- to late 13th Dynasty, from Neferhotep I onward
 
Martin 364-365 (w)
ꜥšꜣ
m
jmj-rꜣ šnwtj
Berlin ÄM 32449
13th Dyn.
 
Martin 364-365 (w)
[?]w-rn
m
jmj-rꜣ šnwtj
BM EA67737
 
 
 
bwꜣw
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ pr; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ prwj-ḥḏ; jmj-rꜣ jpt nbt m šmꜥw tꜣ-mḥw; jmj-rꜣ pr m tꜣ r-ḏr⸗f; jmj-rꜣ ꜥbw wḥmw šwt nšmwt
Cairo CG 28027
Late 11th Dyn.
Deir el-Bahri (provenance)
 
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr wꜥtj; [rḫ-nsw] mꜣꜥ; [jmj-rꜣ] ꜥẖnwtj; ꜥḏ-mr dp; rꜣ p nb; [...]; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; jmj-rꜣ st nbt nt [nsw]; [...] prwj wr; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; jmj-rꜣ šnwtj
RILN 74
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Gebel el-Girgawi (provenance)
PD 262 (a)
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; jrj-pꜥt r ḏnbw wsḫt; ḥꜣtj-ꜥ; jtj-nṯr mrj; ṯꜣtj; sꜣb; tꜣtj; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; ḫtmw-bjtj; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ kꜣt nbt n(t) nsw; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; ẖrj-ḥb ḥrj-tp mꜣꜥt; jwn n knmwt; ḥrj-sštꜣ n nsw m st⸗f nb; ...; jrj-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ smjjtjw jmntt; ḫrp wrw šmꜥw tꜣ-mḥw; ḥrj-sštꜣ n pr-ꜥnḫ;jmj-rꜣ wsḫt; ḥm-nṯr (n) ḥr-kftj; ḥrj-tp ꜥꜣ n ẖkr-nsw; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; jmj-rꜣ sš n nsw n ḫft-ḥr; ḥrj sštꜣ n mdw-nṯr;...; jmj-rꜣ gsw-prw; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20539
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Abydos (provenance)
PD 262 (a)
nn-ḫm⸗sn
m
jmj-rꜣ šnwtj
Berlin ÄM 31639
late 13th Dyn. from Sobekhotep IV onward
 
 
ḥr(j)
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ sšwj; jmj-rꜣ qbḥwj; jmj-rꜣ ꜥbw wḥmw šwt nšmwt; jmj-rꜣ pr
Cairo JE 71901
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Wadi el-Hudi (provenance)
PD 424 (a)
ẖnmw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sm; ḫrp šnḏt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; sš (n) mḏꜣt nṯr; ḥrj-sštꜣ n h[...]t; ḥrj sštꜣ n sḏmt wꜥ; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jrj p nb; jmj-js; jrj-nḫn; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; smr-wꜥtj n mrwt; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj; ṯꜣtj; sꜣb; jmj-rꜣ pr-wr; jmj-rꜣ mšꜥ n sqdw
Dahshur tomb 2
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Dahshur (provenance)
DAE 161 (a)
sꜣ-nfrt
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ pr-wr; jmj-rꜣ šnwtj
Aswan 1348
12th Dyn.
Elephantine (provenance)
DAE 170 (a)
sbk-m-sꜣ⸗f
m
jmj-rꜣ šnwtj
Louvre C 13
late 13th Dyn.
Thebes (origin)
PD 563 (a)
kꜣ-rnn
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ pr; rḫ-nsw; jmj-rꜣ w; sḏm sḏmt wꜥ; jmj-rꜣ ḥwt-nṯr; jmj-rꜣ mšꜥ; jmj-rꜣ ḫtmt-nṯr; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ špst nsw; jmj-rꜣ šnꜥw n ḥtpw-nṯr
Cairo JE 39054b
late 11th Dyn. - Senusret I
Saqqara (provenance)
rḫ-nsw; jmj-rꜣ pr kꜣ-rnn (a)
gm⸗n⸗j/gm⸗n⸗j-m-ḥꜣt
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ pr; rḫ-nsw mꜣꜥ; jmj-rꜣ šnwtj; mtj-n-sꜣ (n) ḏd-swt-ttj; mtj-n-sꜣ (n) wꜣḏ-swt mr-kꜣ-rꜥ
Ny Carlsberg ÆIN 1616
FIP
Saqqara (provenance)
gm.n⸗j (w)
dꜣg
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sm; ḫrp šnḏt nbt; ḫtmw-bjtj; smr wꜥtj; jtj-nṯr mrj; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ sqbbwj; jmj-rꜣ ddt pt qmꜣt tꜣ; ꜥḏ mr ḥꜥw; ḫrp bṯt; rꜣ nḫn; ḥrj wḏb rḫjt; ḫntj ḫnḏ; ḫrp m nṯrw; wꜥb 200; jrj ꜥntjw n [...]; smk jꜣt; ḥm-nṯr; tꜣtj; sꜣb; ṯꜣtj
TT 103
Mentuhotep II nb-ḥpt-rꜥ mnṯw-ḥtp
Sheikh Abd el-Qurna (provenance)
jmj-rꜣ rwjjt; ṯꜣtj dꜣg (a)

FirstPrev 50