Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/3/title/10?start=0&sort=title_s...

rꜣ-Nḫn

“mouth of Hierakonpolis”

Note:
Cf. jr.j-nḫn
Gender:
m
Specificated in:
rꜣ-Nḫn mꜣꜥ, rꜣ-Nḫn n pr
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.: / Hannig no.:
Bibliography:
Fischer 1996b, 44; Franke 1984b, 119; Franke 1984c; Quirke 2004b, 89-90

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 1–50 out of 180

FirstPrev 50Next 50 Last

ḏḥwtj
m
[...]; rꜣ-nḫn
BM EA40958
SIP
Deir el-Bahri (provenance)
 
rꜥ-ms
m
[...];rꜣ-nḫn
UC 14455
Late Middle Kingdom - Second Intermediate Period
SUE (production)
 
jmn-wsr
m
jmj-rꜣ šmꜥw; rḫ-nsw mꜣꜥ; ḥrj sštꜣ m mꜥbꜣjjt; rꜣ nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; ḥrj sštꜣ n sḏmt wꜥ
Simpson, JEA 51, pl. XIV
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Abydos (provenance)
 
mnṯw-ḥtp
m
jrj-pꜥt; jrj-pꜥt r ḏnbw wsḫt; ḥꜣtj-ꜥ; jtj-nṯr mrj; ṯꜣtj; sꜣb; tꜣtj; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; ḫtmw-bjtj; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ kꜣt nbt n(t) nsw; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; ẖrj-ḥb ḥrj-tp mꜣꜥt; jwn n knmwt; ḥrj-sštꜣ n nsw m st⸗f nb; ...; jrj-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ smjjtjw jmntt; ḫrp wrw šmꜥw tꜣ-mḥw; ḥrj-sštꜣ n pr-ꜥnḫ;jmj-rꜣ wsḫt; ḥm-nṯr (n) ḥr-kftj; ḥrj-tp ꜥꜣ n ẖkr-nsw; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; jmj-rꜣ sš n nsw n ḫft-ḥr; ḥrj sštꜣ n mdw-nṯr;...; jmj-rꜣ gsw-prw; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20539
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Abydos (provenance)
PD 262 (a)
jḥjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ jpt-nsw jṯ-tꜣwj sḥtp-jb-rꜥ; ḥrj-sštꜣ n pr-nsw; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; ḥrj-sštꜣ n ẖkrw nsw; ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; ḫrp rḫw-nsw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ ḫnrw nsw mj qd⸗f; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ḥrj-sštꜣ n pr-dwꜣt; ḫrp n nstj; ḫrp jꜣkmt; jmj-rꜣ jswj n ẖkr-nsw; jmj-js; jrj-nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jwn šmꜥw n pr-nsw; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ḏd-swt-sꜣ-rꜥ ttj; sm; ḫrp šnḏt nbt
TPC, pl. 83
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)
ḥr
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; rḫ-nsw mꜣꜥ; jmj-rꜣ ꜥbw wḥmw šwt nšmwt; jmj-rꜣ ddt pt qmꜣt tꜣ; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; ḥm-nṯr mnṯw nb wꜣst; jwn (n) ktmwt; jmj-rꜣ pr wr m tꜣ r ḏr⸗f; jmj-rꜣ ꜥẖnwtj; jmj-rꜣ ḫtmtjw; jmj-rꜣ rwjjt; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr qꜣ-nfr jmn-m-ḥꜣt
Louvre C 2
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
 
PD 424 (a)
jn-jtj⸗f-jqr/njnn
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; ḥrj-tp n sꜥḥw nbw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt spꜣt 20; jmj-js; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj
TT 60
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Sheikh Abd el-Qurna (provenance)
PD 146 (a)
wp-wꜣwt-ꜥꜣ
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; sm; ḫrp šnḏt nbt; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ ꜥprw m-bꜣḥ nṯr; wꜥb ꜥꜣ n jst-jrt; jmj-rꜣ sšrw m pr wr; ḫntj st m ꜥt špst; ḥrj-sštꜣ n mꜣꜣt wꜥ; jmj-ḫnt ꜥꜣ m ꜣbḏw; ḥrj sgr m wꜥꜥw; jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
Leiden AP 63
Amenemhat II nbw-kꜣw-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Thinis (origin)
PD 205 (w)
ḏfꜣ-ḥꜥpj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; smꜣ ḥr (?); ḥrj-sštꜣ [...]; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr n jst-jrt nb jmnt; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr n wn mꜣꜥ n wp-wꜣwt; ḥrj-tp ꜥꜣ n nḏft ḫntt mj qd⸗s; jmj js; jrj nḫn; rꜣ p nb; ḥrj-tp nḫb; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ḥrj sštꜣ n jst-jrt m st⸗f; wr mḏw šmꜥw; rꜣ nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; sꜣb; ꜥḏ mr dp; jmj-rꜣ ḥwt-nṯr
Asyut tomb 2 (O13.1)
early to mid-12th Dyn.
Asyut (provenance)
 
dꜣg
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sm; ḫrp šnḏt nbt; ḫtmw-bjtj; smr wꜥtj; jtj-nṯr mrj; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ prwj nbw; jmj-rꜣ šnwtj; jmj-rꜣ sqbbwj; jmj-rꜣ ddt pt qmꜣt tꜣ; ꜥḏ mr ḥꜥw; ḫrp bṯt; rꜣ nḫn; ḥrj wḏb rḫjt; ḫntj ḫnḏ; ḫrp m nṯrw; wꜥb 200; jrj ꜥntjw n [...]; smk jꜣt; ḥm-nṯr; tꜣtj; sꜣb; ṯꜣtj
TT 103
Mentuhotep II nb-ḥpt-rꜥ mnṯw-ḥtp
Sheikh Abd el-Qurna (provenance)
jmj-rꜣ rwjjt; ṯꜣtj dꜣg (a)
nn-rdj-sn (?)
m
wꜥb n p; rꜣ nḫn
Lund 32.153
 
 
 
[?]
m
rꜣ-nḫn
Leiden F 1971/2.3
17th - early 18th Dyn.
 
 
[...]
m
rꜣ-nḫn
Bruxelles E.480
SIP
Abydos (production)
 
jj-jb
m
rꜣ-nḫn
Los Angeles County M.71.73.44
13th Dyn., Ankhu
SUE (origin)
 
jw⸗f-snb
m
rꜣ-nḫn
Trieste 12003
13th - 17th Dyn.
Thebes (origin)
 
jb⸗j-jꜥ
m
rꜣ-nḫn
UC 14455
Late Middle Kingdom - Second Intermediate Period
SUE (production)
PD 61 (w)
jmn-m-sꜣ
m
rꜣ-nḫn
Cairo JE 37507
13th - 17th Dyn.
Karnak (provenance)
 
jtt/nfr-ḥtp
m
rꜣ-nḫn
Bruxelles E.480
SIP
Abydos (production)
 
bbj
m
rꜣ-nḫn
Liverpool GM E.26
SIP
Abydos (provenance)
 
mnṯw-m-ḥb
m
rꜣ-nḫn
Bruxelles E.480
SIP
Abydos (production)
DAE 87 (w)
nbw-m-sn⸗j
m
rꜣ-nḫn
Ithaca 967.3.75
SIP
Abydos (production)
DAE 99 (w)
nfr-ḥtp
m
rꜣ-nḫn
Liverpool GM E.26
SIP
Abydos (provenance)
 
rn-snb
m
rꜣ-nḫn
Cairo CG 20622
SIP
 
 
rs-snb
m
rꜣ-nḫn
Cairo CG 20724
13th Dyn., Ankhu
Thebes (origin)
 
rdj
m
rꜣ-nḫn
Cairo CG 20668
SIP
Abydos (production)
 
ḥrj
m
rꜣ-nḫn
Bruxelles E.480
SIP
Abydos (production)
 
ḫnsw
m
rꜣ-nḫn
Cairo CG 48404
13th - 17th Dyn.
Thebes (provenance)
 
sbk-ḥr-ḥpt
m
rꜣ-nḫn
Los Angeles County M.71.73.44
13th Dyn., Ankhu
SUE (origin)
sꜣb; rꜣ-nḫn sbk-ḥr-ḥb (r)
sbk-ḥtp
m
rꜣ-nḫn
Louvre N 1587
SIP
 
DAE 190 (w)
sbk-ḥtp
m
rꜣ-nḫn
Cairo CG 887
not earlier than Amenemhat IV
Thebes (provenance)
PD 580 (w)
sbk-ḥtp
m
rꜣ-nḫn
Kendal KMA 1993.245
SIP
Abydos (production)
 
sn⸗j-n⸗j
m
rꜣ-nḫn
Snape, Assemblages, pl. 5
SIP
Abydos (provenance)
 
snb-[r]-ꜣw
m
rꜣ-nḫn
TD 8970-2
 
Tell el-Dabʿa (provenance)
 
snb-ḥnꜥ⸗f
m
rꜣ-nḫn
Cairo JE 37507
13th - 17th Dyn.
Karnak (provenance)
 
snb-ḥnꜥ⸗f
m
rꜣ-nḫn
Ashmolean AN E.3541
13th Dyn.
Abydos (provenance)
rꜣ-nḫn snb-ḥnꜥ⸗f (a)
snb-ḥnꜥ⸗f
m
rꜣ-nḫn
Ashmolean AN E.1952 a-o + AN E.1953
13th Dyn.
Abydos (provenance)
rꜣ-nḫn snb-ḥnꜥ⸗f (a)
snb-ḥnꜥ⸗f
m
rꜣ-nḫn
BM EA32709 + EA32710
13th Dyn.
Abydos (provenance)
rꜣ-nḫn snb-ḥnꜥ⸗f (a)
snb⸗f
m
rꜣ-nḫn
Berkeley 6-19888
13th Dyn.
el-Ballas (provenance)
 
snfrw
m
rꜣ-nḫn
Marée, BMSAES 12, fig. 14
13th - 17th Dyn.
Edfu (provenance)
 
kbs
m
rꜣ-nḫn
Los Angeles County M.71.73.44
13th Dyn., Ankhu
SUE (origin)
 
tjtj
m
rꜣ-nḫn
P. Boulaq 18, larger manuscript
13th Dyn., Ankhu
Thebes (provenance)
PD 730 (a)
ddw-nbw
m
rꜣ-nḫn
Cairo CG 20387
SIP
Abydos (production)
 
ḏbꜣ
m
rꜣ-nḫn
P. Boulaq 18, larger manuscript
13th Dyn., Ankhu
Thebes (provenance)
PD 775 (w)
ḏḥwtj
m
rꜣ-nḫn
Cairo JE 33511
SIP
Dra Abu el-Naga (provenance)
 
ḏḥwtj-ms
m
rꜣ-nḫn
Bruxelles E.791
SIP
 
 
nfr-wn-ḥr
m
rꜣ-nḫn; [?] n pr
BM EA231
SIP
 
 
mr⸗j-ꜥnḫ/mr⸗j
m
rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt
BM EA828
Amenemhat II nbw-kꜣw-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
 
 
mnṯw-ḥtp
m
rḫ-nsw-mꜣꜥ; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; ḥrj-sštꜣ n sḏmt wꜥ m rwjjt; jmj-rꜣ tꜣjt; sꜣb
Louvre C 176
ca. Amenemhat II
MFR (production)
 
sꜣ-mnṯw
m
rḫ-nsw mꜣꜥ; sꜣb; rꜣ-nḫn
FSN 498
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Kumma (provenance)
PD 526 (a); PD 526 (w)
sꜣ-mnṯw
m
rḫ-nsw mꜣꜥ; sꜣb; rꜣ-nḫn
FSN 495
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Kumma (provenance)
PD 526 (a); PD 526 (w)

FirstPrev 50Next 50 Last