Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/title/57

ḥr.j-sštꜣ n wꜣḏ.tj

Gender:
m
Specificates:
ḥr.j-sštꜣ
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.: / Hannig no.:

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 1–6 out of 6

FirstPrev 50

jj-ẖr-nfrt
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ n ḫt nbt nt nsw; ḥrj-tp n tꜣ r ḏr⸗f; jmj-rꜣ ḫꜣst nbt; ḥrj-[sštꜣ] n rꜣw-prw; jmj-rꜣ prwj nbw; jmj-rꜣ prwj-ḥḏ; jmj-rꜣ ꜥbw; rꜣ-nsw; ḥm-nṯr n wrt-ḥkꜣw; ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; jmj-rꜣ ḫtmt
Cairo CG 20683
Senusret III - Amenemhat III
Abydos (provenance)
PD 27 (a)
jḥjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ jpt-nsw jṯ-tꜣwj sḥtp-jb-rꜥ; ḥrj-sštꜣ n pr-nsw; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; ḥrj-sštꜣ n ẖkrw nsw; ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; ḫrp rḫw-nsw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ ḫnrw nsw mj qd⸗f; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ḥrj-sštꜣ n pr-dwꜣt; ḫrp n nstj; ḫrp jꜣkmt; jmj-rꜣ jswj n ẖkr-nsw; jmj-js; jrj-nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jwn šmꜥw n pr-nsw; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ḏd-swt-sꜣ-rꜥ ttj; sm; ḫrp šnḏt nbt
TPC, pl. 83
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)
wḫ-ḥtp
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; rḫ-nsw mꜣꜥ; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ẖrj-ḥb (n) psḏt ꜥꜣt; sš (n) mḏꜣt-nṯr; ḥrj-tp wrw šmꜥw; ḥrj sštꜣ n mꜣt wꜥ; ḥrj sštꜣ n wꜣḏtj; sẖkr wrt ḥkꜣw; ḫrp qn n nsw; jtj-nṯr mrj; ḥm-nṯr n ḥwt-ḥr; sm; sm (n) nb(t) tꜣwj; ḫrp šnḏt nbt; ḫrp jꜣt nb(t) nṯrt; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr nw ḥwt-ḥr; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr n ḥwt-ḥr nbt qjs; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr n nb(t) pt
Meir tomb B 4
Amenemhat II nbw-kꜣw-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Meir (provenance)
 
ẖnmw-nḫt
m
ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; jmj-rꜣ jswj m wꜥw; jmj-rꜣ mrḥt nbt nn pr-nsw
Cairo CG 20518
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Abydos (provenance)
 
smjjt wr
m
rḫ-nsw; ẖrj-tp nsw; jrj-nfr-ḥꜣt m sẖkr nsw; ḥrj sštꜣ n wꜣḏtj; ḥm-nṯr (n) wrt ḥkꜣw; ḥrj-tp nḫb;ḏbꜣ nsw m wꜥꜥw; smꜣ m swt pꜣḫt (?); jmj-ḫnt
BM EA839
ca. Amenemhat II
MFR (origin)
 
ḏꜣb
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; ꜥq ḥr bsj n st ḏsrt
OIM E6897
13th - 17th Dyn.
Abydos (provenance)
 

FirstPrev 50