Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/title/216

jm.j-rꜣ jp.t-nsw

“overseer of the private rooms of the king”

Gender:
m
Referred to in:
jdn.w n jm.j-rꜣ jp.t-nsw
Specificated in:
jm.j-rꜣ jp.t-nsw Jṯ-tꜣ.wj-Sḥtp-jb-rꜥ, jm.j-rꜣ jp.t-nsw mꜣꜥ
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.:
Bibliography:
Quirke 2004b, 26

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 1–8 out of 8

FirstPrev 50

jjj
m
jmj-rꜣ jpt-nsw
Martin 8
 
MFR (origin)
ḫtmw-bjtj; jmj-rꜣ jpt-nsw jjj (w)
jjj
m
ḫtmw-bjtj; jmj-rꜣ jpt-nsw
Cairo JE 75167
13th Dyn.
MFR (origin)
ḫtmw-bjtj; jmj-rꜣ jpt-nsw jjj (w)
jw-nfr
m
jmj-rꜣ jpt-nsw
Wien ÄS 172
13th Dyn., Senebsumai
 
DAE 18 (a)
jḥꜣ
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; rḫ-nsw; jmj-rꜣ nšwj snwj; ḥrj-tp m sḫrt sbj; jmj-rꜣ sš m pr-ꜥnḫ; jmj-rꜣ ḥwt-nsw; ḥrj-tp n pr ꜥntjw;...; jmj-rꜣ jpt-nsw
el-Bersha tomb 8 (17K74/3)
FIP - 11th Dyn.
el-Bersha (provenance)
 
jḥjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sm; ḫrp šnḏt; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; ḫrp rḫw-nsw; jrj p nb; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr ḏd-swt-sꜣ-rꜥ-ttj; jmj-rꜣ jpt-nsw
TPC, pl. 84
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)
jḥjj
m
sḥḏ (n) ḥmw-nṯr (n) ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; jrj-pꜥt; ḥꜣtj⸗ꜥ; ḥrj-sštꜣ n jpt-nsw; ḫrp rḫw-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw;
TPC, pl. 85
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)
jḥjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ
tomb of Ihy
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)
jḥjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ jpt-nsw jṯ-tꜣwj sḥtp-jb-rꜥ; ḥrj-sštꜣ n pr-nsw; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; ḥrj-sštꜣ n ẖkrw nsw; ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; ḫrp rḫw-nsw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ ḫnrw nsw mj qd⸗f; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ḥrj-sštꜣ n pr-dwꜣt; ḫrp n nstj; ḫrp jꜣkmt; jmj-rꜣ jswj n ẖkr-nsw; jmj-js; jrj-nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jwn šmꜥw n pr-nsw; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ḏd-swt-sꜣ-rꜥ ttj; sm; ḫrp šnḏt nbt
TPC, pl. 83
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)

FirstPrev 50