Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/publication/18270

The Seibu Museum of Art 1983

The Seibu Museum of Art. 1983. The Highlights of the Egyptian Museum, Cairo = Kodai ejiputo ten: kairo hakubutsukan hiz┼Ź: 3000nen no sekai o iku. Tokyo.

Entities referred to in this publication

Inscriptions