Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/publication/16545

Uranić 2007

Uranić, I. 2007. Aegyptiaca Zagrabiensia: Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu = Egyptian Collection of the Archaeological Museum in Zagreb. Musei Archaeologici Zagrabiensis catalogi et monographiae 4. Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu.

Entities referred to in this publication

Inscriptions