Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/3/title/180?start=50

...

Gender:
both

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 51–100 out of 203

First Prev 50Next 50 Last

[...]
m
[...]; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; [jmj-rꜣ pr]-nsw; jmj-rꜣ šmꜥw; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt
restoration inscription in el-Bersha tomb 16H50/1
late 11th Dyn. - Senusret I
el-Bersha (provenance)
ḥꜣtj-ꜥ; ḫrp nstj; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr; ḥrj-tp ꜥꜣ n wnt ḏḥwtj-nḫt (a)
[...]
m
ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; [...]; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
Artisans de l’Égypte ancienne, no. 22
 
 
 
[...]
m
[ḫtmw]-bjtj; [...]
UC 14321
FIP
Koptos (provenance)
 
[...]
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; [...]; smr-wꜥtj; ḥrj sštꜣ [...]; ḥrj-tp ꜥꜣ n tꜣ-wr; jmj-rꜣ pr nṯr; jrj ḫt m st wrt
Abydos I, pl. LIV (B)
late 11th Dyn. - Senusret I
Abydos (provenance)
 
[...]
m
[...]; ḥrj-tp ꜥꜣ n mnfꜣ.t nbt; ḫtmw-bjtj; sḥḏ [...]; jrj-pꜥt; jmj-rꜣ ḫtmt tꜣ-wr; [...]
Abydos I, pl. LX.2
not earlier than Amenemhat IV
Abydos (provenance)
 
[...]
m
[...] šmꜥw tꜣ-mḥw; jrj-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt
TT 60
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Sheikh Abd el-Qurna (provenance)
 
[...]
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; [...]
Sinai 120
Amenemhat IV mꜥꜣ-ḫrw-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Serabit el-Khadim (provenance)
 
[...]
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; [...]
Nilsson, Faraman, Said, JEA 104, no. 5
 
Gebel el-Silsila (provenance)
 
[...]-ꜥnḫ
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; [...];
Cairo TN 14.6.24.12
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
 
PD 262 (w)
[...]-nšmt
m
jrj-pꜥt; [...]; ḫrp šnḏt nbt; ḥrj-sštꜣ n pr-nsw; jmj-ḫnt m ḏbꜣ nb; [...]; jmj-rꜣ šnwtj; [jmj-rꜣ pr wr] m tꜣ r ḏr⸗f
MMA 35.3.112
early 12th Dyn.
Asasif (provenance)
 
[...]-s-n⸗j/nfrt-ṯnt[t]
f
ḥmt; [...]
P. Brooklyn 35.1446, verso (the list of dependents)
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Thebes (origin)
 
[...]-snb
m
[...]; jmj-rꜣ ḫtmtjw
von Pilgrim, Elephantine, Siegeltyp 116
12th to early 13th Dyn. up to Neferhotep I
Elephantine (provenance)
 
[...]j-bꜥꜣ/nṯr⸗j-m-sꜣ⸗j
f
[...]; ḏꜣ ḥꜣtjw
P. Brooklyn 35.1446, verso (the list of dependents)
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Thebes (origin)
 
[...]jw.tj (?)
m
jmj-rꜣ [?]
Sinai 114
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Serabit el-Khadim (provenance)
 
[...]wj-ꜥnḫ
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; [...];
UC 14498
mid- to late 12th Dyn.
Qau el-Kebir (provenance)
 
[...]wjj
m
ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ [...]
MMA 28.9.4 Text A
 
 
 
[...]r[...]
m
smr-wꜥtj; [...]
Torino S. 1292
FIP - Senusret I
 
 
[...]hꜣw
f
[...]; ḏꜣ šsr
P. Brooklyn 35.1446, verso (the list of dependents)
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Thebes (origin)
 
[...]ḥw
m
[...]; jmj-rꜣ ḫtmt
MMA 22.1.1104
 
Lisht (provenance)
 
[...]ḥswt
m
[...];ꜥḥwtj
P. Brooklyn 35.1446, verso (the list of dependents)
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Thebes (origin)
 
jj-m-jꜥ(t)-jb
m
[...]; jmj-rꜣ gs-pr
von Pilgrim, Elephantine, Siegeltyp 207
13th Dyn., Ankhu
Thebes (origin)
PD 23 (a, c) (w)
jj-mrw
m
ṯꜣtj; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; [...]
Habachi, BIFAO 81s, pl. VI
Sobekhotep IV ḫꜥ-nfr-rꜥ sbk-ḥtp
Karnak (provenance)
PD 26 (a)
jj-n-prt⸗f
m
wr mḏw šmꜥw; jmj-rꜣ [?] n ḫꜣst
LD VI 23 (9)
Sobekemsaf II sḫm-rꜥ wꜣḏ-ḫꜥw sbk-m-sꜣ⸗f
Wadi Hammamat (provenance)
 
jj.tj/jjt
f
ḥmt; sḫt [...]
P. Brooklyn 35.1446, verso (the list of dependents)
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Thebes (origin)
 
jjj
m
[?]
UC 16063
 
Lahun (provenance)
 
jjj (?)
m
?
Torino S. 8875
12th Dyn.
Asyut (provenance)
 
jjj[...]
f
[?]
UC 32127
Amenemhat IV–early 13th Dyn.
Lahun (provenance)
 
jw⸗j
m
[?]; wꜥb
Asyut TL 206
13th - 17th Dyn.
Rizeikat (production)
 
jb-ꜥnḫ
m
[...];ꜥḥwtj
P. Brooklyn 35.1446, verso (the list of dependents)
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Thebes (origin)
 
jp-ꜥnḫ
m
rḫ-nsw mꜣꜥ; jmj-rꜣ pr n pr-ḥḏ ḫꜣstj sštꜣ;
Wadi el-Hudi 155
Sobekhotep IV ḫꜥ-nfr-rꜥ sbk-ḥtp
Wadi el-Hudi (provenance)
 
jp-wr
m
[...]; ḥrj-sꜣ
Berlin P. 10104
late 12th Dyn.
Lahun (provenance)
 
jpj
m
j[...]
Sinai 112
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Serabit el-Khadim (provenance)
 
jpj
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; rḫ-nsw; jrj nfr ḥꜣt; jmj-rꜣ smjjtjw jmntt; jmj-rꜣ pḥww; jmj-rꜣ ḥwt jḥwt; jmj-rꜣ šnj-tꜣ nb; jmj-rꜣ [...]; jmj-rꜣ sḫtj ḥtpt; jmj-rꜣ [...]; jmj-rꜣ mšꜥ; smꜣ; [...] st ḫntjw-š; smr pr; [...] ḫntjw-š; jmj-st-ꜥ (n) ḫntjw-š pr-ꜥꜣ; jmj-rꜣ nꜥrt; sḏm sḏmt wꜥ; ḥm-nṯr (n) swt; ḥrj-sštꜣ n ḥwt-wrt 6
tomb of Ip at el-Saff
11th Dyn.
el-Saff (provenance)
 
jmpjj
m
wꜥb nsw; [?] wr nṯr
Weigall, Report, 95-97, pl. L (19)
 
Mediq (provenance)
 
jmn-m-ḥꜣt
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; [...]; jmj-rꜣ mšꜥ
Cairo CG 20471
late 12th Dyn.
 
 
jmn-m-ḥꜣt
m
ẖrj-ḥb; [...] (n) ḥrj-š⸗f nb nn-nsw ḏdt
Sotheby’s London, 11.07.1977, no. 8 (1)
 
 
 
jmnjj
m
[...]; ḥsb (n) jḥw; jmj-rꜣ pr n pr-ḥḏ
Louvre E 20345
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Thebes (origin)
 
jmnjj
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ [...]t
Sinai 105
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Serabit el-Khadim (provenance)
jmj-rꜣ ḫtmt jmnjj (a)
jmnjj
m
[jrj-pꜥt]; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; rꜣ-nḫn mꜣꜥ; [...]; ḫntj tꜣwj⸗fj; jmj-rꜣ ḫtmt
Arte Primitivo, 28.06.2004, no. 147
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
 
PD 128 (w); jmj-rꜣ ḫtmt jmnjj (a)
jmnjj
m
[...]
Sinai 157
mid-12th Dyn. - 13th Dyn.
Serabit el-Khadim (provenance)
 
jmnjj-snb
m
[...]; jmj-rꜣ ḥwt-nṯr
BM EA24107
12th to early 13th Dyn. up to Neferhotep I
 
DAE 48 d-f (w)
jn-jtj⸗f
m
sꜣb; sḥḏ (n) sšw (n) mšꜥ; ḥm-nṯr (n) sṯt; sš; ḥrj [...]; wꜥb
FSN 397 a
late 12th - 13th Dyn.
Kumma (provenance)
 
jn-jtj⸗f
m
[...]; smr-wꜥtj; ẖrj-ḥb; jmj-rꜣ gs-pr
Berlin ÄM 1152 + ÄM 1153
11th - 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
 
jn-jtj⸗f
m
rḫ-nsw; [...] m nḫn; jmj [...]; sꜣb
UC 14617
mid- to late 12th Dyn.
Hierakonpolis (provenance)
 
jn-jtj⸗f
m
[?]; ẖrj-tp nsw; jmj-rꜣ sš (n) ꜥprw
Černý, JEA 1947, 56 (42), fig. 3
 
Wagi Beiza (provenance)
 
jn-jtj⸗f-jqr
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; rḫ-nsw mꜣꜥ; [jmj-rꜣ] njwt; [...]
RILN 10
Amenemhat I sḥtp-jb-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Gebel el-Girgawi (provenance)
PD 146 (a)
jn-ḥrt-ḥtp
m
[...]; [ḥꜣtj]-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr wꜥtj; [...] ḥmw-nṯr; [jmj-rꜣ] rwjjt
MMA 22.1.2
 
Lisht (provenance)
 
jr[...]
m
ḥm-nsw; [...]
P. Brooklyn 35.1446, verso (the list of dependents)
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Thebes (origin)
 
jḥꜣ
m
ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; rḫ-nsw; jmj-rꜣ nšwj snwj; ḥrj-tp m sḫrt sbj; jmj-rꜣ sš m pr-ꜥnḫ; jmj-rꜣ ḥwt-nsw; ḥrj-tp n pr ꜥntjw;...; jmj-rꜣ jpt-nsw
el-Bersha tomb 8 (17K74/3)
FIP - 11th Dyn.
el-Bersha (provenance)
 
jḥjj
m
sḥḏ (n) ḥmw-nṯr (n) ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; jrj-pꜥt; ḥꜣtj⸗ꜥ; ḥrj-sštꜣ n jpt-nsw; ḫrp rḫw-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw;
TPC, pl. 85
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)

First Prev 50Next 50 Last