Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/title/10

rꜣ-Nḫn

“mouth of Hierakonpolis”

Note:
Cf. jr.j-nḫn
Gender:
m
Specificated in:
rꜣ-Nḫn mꜣꜥ, rꜣ-Nḫn n pr
References:
Ward and Fischer no.: / TLA no.: / Hannig no.:
Bibliography:
Fischer 1996b, 44; Franke 1984b, 119; Franke 1984c; Quirke 2004b, 89-90

Attestations

Filters

Geographic filter: / / / / in the region

Chronological filter: / / / the period

Results

Displaying attestations 1–50 out of 181

FirstPrev 50Next 50 Last

[?]
m
rꜣ-nḫn
Leiden F 1971/2.3
17th - early 18th Dyn.
 
 
[...]
m
rꜣ-nḫn
Bruxelles E.480
SIP
Abydos (production)
 
[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Mirgissa 3-183 (Q 343)
 
SUE (origin)
 
(...)
m
sꜣb; (rꜣ)-nḫn; sꜣ ḥꜣtj-ꜥ
Berlin ÄM 32608
12th to early 13th Dyn. up to Neferhotep I
SUE (origin)
 
[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Leipzig 5128
13th - 17th Dyn.
 
 
[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Friedman, The Followers of Horus, 102 fig. 4
 
Hierakonpolis (provenance)
 
[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Friedman, The Followers of Horus, 102 fig. 4
 
Hierakonpolis (provenance)
 
[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Friedman, The Followers of Horus, 102 fig. 4
 
Hierakonpolis (provenance)
 
[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Friedman, The Followers of Horus, 102 fig. 4
 
Hierakonpolis (provenance)
 
[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Darnell, Darnell, Nekhen News 8, 6-7 (b)
 
Hierakonpolis (provenance)
DAE 107 (w)
[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Darnell, Darnell, Nekhen News 8, 6-7 (b)
 
Hierakonpolis (provenance)
 
[...]-jmn
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Kerma no. 4
 
SUE (origin)
 
[...]j
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Los Angeles County M.71.73.44
13th Dyn., Ankhu
SUE (origin)
 
[...]snb
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Darnell, Darnell, Nekhen News 8, 6-7 (b)
 
Hierakonpolis (provenance)
 
j[...]tf
m
sꜣb; rꜣ[-nḫn]
Los Angeles County M.71.73.44
13th Dyn., Ankhu
SUE (origin)
 
jꜣjj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn; ḥrj-tp nḫb; jmj-rꜣ prwj ḥḏ; jmj-rꜣ pr
Louvre N 870
mid-12th Dyn. - 13th Dyn.
 
PD 3 (w)
jj-jb
m
rꜣ-nḫn
Los Angeles County M.71.73.44
13th Dyn., Ankhu
SUE (origin)
 
jj-mrw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Ashmolean AN1933.1452
SIP
Thebes (origin)
 
jj-n-ḥb
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Cairo JE 75070
late 13th Dyn. from Sobekhotep IV onward
SUE (origin)
 
jjj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Brooklyn 44.123.97
12th - 13th Dyn.
SUE (origin)
 
jw-snb
m
sꜣb; rꜣ-[nḫn]
Torino S. 12402
SIP
Gebelein (provenance)
 
jw⸗f-r[...]
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
UC 14221
 
Dra Abu el-Naga (provenance)
 
jw⸗f-snb
m
rꜣ-nḫn
Trieste 12003
13th - 17th Dyn.
Thebes (origin)
 
jwjj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Tallinn 38
Sobekhotep III sḫm-rꜥ swꜣḏ-ṯꜣwj sbk-ḥtp
Thebes (origin)
 
jwqj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
UC 11375
13th Dyn.
SUE (origin)
 
jb⸗j-jꜥ
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Cairo CG 20478
late 12th - 13th Dyn.
 
PD 61 (w)
jb⸗j-jꜥ
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Cairo JE 43927
13th - 17th Dyn.
Karnak (provenance)
PD 61 (w)
jb(⸗j)-jꜥ
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
BM EA1348
Iaib wꜣḥ-jb-rꜥ jꜥ-jb
Thebes (origin)
 
jb⸗j-jꜥ
m
rꜣ-nḫn
UC 14455
Late Middle Kingdom - Second Intermediate Period
SUE (production)
PD 61 (w)
jbw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
BM EA1348
Iaib wꜣḥ-jb-rꜥ jꜥ-jb
Thebes (origin)
 
jmn-wsr
m
jmj-rꜣ šmꜥw; rḫ-nsw mꜣꜥ; ḥrj sštꜣ m mꜥbꜣjjt; rꜣ nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; ḥrj sštꜣ n sḏmt wꜥ
Simpson, JEA 51, pl. XIV
Amenemhat III nj-mꜣꜥt-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Abydos (provenance)
 
jmn-m-sꜣ
m
rꜣ-nḫn
Cairo JE 37507
13th - 17th Dyn.
Karnak (provenance)
 
jmn-ḥtp
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
BM EA1348
Iaib wꜣḥ-jb-rꜥ jꜥ-jb
Thebes (origin)
 
jmn-ḥtp
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
BM EA1348
Iaib wꜣḥ-jb-rꜥ jꜥ-jb
Thebes (origin)
 
jmnjj
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Cairo JE 35898
Late Middle Kingdom - Second Intermediate Period
Asfun (provenance)
Jmnjj-snb/Asfun (w)
jn-jtj⸗f
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Clère MSS neg. A 10/23
SIP
 
 
jn-jtj⸗f
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
MMA 30.8.650
12th - 13th Dyn.
SUE (origin)
 
jn-jtj⸗f-jqr/njnn
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; ḥrj-tp n sꜥḥw nbw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt spꜣt 20; jmj-js; jmj-rꜣ ḥwt-wrt 6; jmj-rꜣ njwt; tꜣtj
TT 60
Senusret I ḫpr-kꜣ-rꜥ s-n-wsrt
Sheikh Abd el-Qurna (provenance)
PD 146 (a)
jrj (?)
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Los Angeles County M.71.73.44
13th Dyn., Ankhu
SUE (origin)
 
jḥjj
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; jmj-rꜣ jpt-nsw jṯ-tꜣwj sḥtp-jb-rꜥ; ḥrj-sštꜣ n pr-nsw; ḫrp jꜣt nbt nṯrt; ḥrj-sštꜣ n ẖkrw nsw; ḥrj-sštꜣ n wꜣḏtj; ḫrp rḫw-nsw; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ ḫnrw nsw mj qd⸗f; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ẖrj-ḥb ḥrj-tp; ḥrj-sštꜣ n pr-dwꜣt; ḫrp n nstj; ḫrp jꜣkmt; jmj-rꜣ jswj n ẖkr-nsw; jmj-js; jrj-nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ sšwj n sḫmḫ-jb; jwn šmꜥw n pr-nsw; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ḏd-swt-sꜣ-rꜥ ttj; sm; ḫrp šnḏt nbt
TPC, pl. 83
early 12th Dyn.
Saqqara (provenance)
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; sḥḏ (n) ḥmw-nṯr n ꜣḫ-st-jb-jmn-m-ḥꜣt; ḫrp rḫw-nsw; jmj-js; jrj nḫn; ḥrj-tp nḫb; ḥrj-sštꜣ n nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw; jmj-rꜣ jpt-nsw mꜣꜥ jḥjj (a)
jtt/nfr-ḥtp
m
rꜣ-nḫn
Bruxelles E.480
SIP
Abydos (production)
 
ꜥꜣm
m
sꜣb; (rꜣ)-nḫn
Khartoum 370
SIP
Buhen (provenance)
 
ꜥpr-b (?)
m
[sꜣb]; rꜣ-nḫn
Mirgissa 3-181 (Q 364)
 
SUE (origin)
 
ꜥn
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
MMA 1976.383
early 13th Dyn.
Thebes (origin)
DAE 2 (a)
ꜥn
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
MMA 69.30
Amenemhat IV–early 13th Dyn.
Thebes (origin)
DAE 2 (a)
ꜥnḫ-ꜣtf-mnṯw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Cairo JE 54147
mid- to late 13th Dynasty, from Neferhotep I onward
SUE (origin)
 
ꜥnḫw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Cairo CG 20778
late 13th - 16th Dyn.
Thebes (origin)
PD 173+178 (r)
ꜥnḫw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Cairo CG 20403
13th Dyn.
Rizeikat (production)
 
ꜥnḫw
m
sꜣb; rꜣ-nḫn
Sydney NM62.659
13th Dyn., Ankhu
Abydos (provenance)
PD 173+178 (w)
wp-wꜣwt-ꜥꜣ
m
jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; ḫtmw-bjtj; smr-wꜥtj; sm; ḫrp šnḏt nbt; rꜣ-nḫn; ḥm-nṯr (n) mꜣꜥt; jmj-rꜣ ꜥprw m-bꜣḥ nṯr; wꜥb ꜥꜣ n jst-jrt; jmj-rꜣ sšrw m pr wr; ḫntj st m ꜥt špst; ḥrj-sštꜣ n mꜣꜣt wꜥ; jmj-ḫnt ꜥꜣ m ꜣbḏw; ḥrj sgr m wꜥꜥw; jrj-pꜥt; ḥꜣtj-ꜥ; jmj-rꜣ ḥmw-nṯr
Leiden AP 63
Amenemhat II nbw-kꜣw-rꜥ jmn-m-ḥꜣt
Thinis (origin)
PD 205 (w)

FirstPrev 50Next 50 Last