Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/publication/22078

Castro i Jiménez 2003

Castro i Jiménez, N., ed. 2003. La momia de oro: el retorno a la vida. Barcelona: Museu Egipci.

Entities referred to in this publication

Inscriptions