Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/publication/18102

Sauquet and Bianchi 1998

Sauquet, S., and R. S. Bianchi. 1998. Egipte millenari: vida quotidiana en l’època dels faraons: exposició organitzada per la Fundació “La Caixa”: les peces presentades a l’exposició pertanyen a la collecció del Roemer und Pelizaeus Museum de Hildesheim (Alemanya). Barcelona: Fundació “La Caixa.”

Entities referred to in this publication

Inscriptions