Stable URL: https://pnm.uni-mainz.de/4/publication/11771

Rekucki 1977

Rekucki, J. 1977. “Egipskie stoły ofiarne.” Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 21: 19–74.

Entities referred to in this publication

Inscriptions